Al meer dan 743 kinderen kunnen helpen

Niet van toepassing

Stichting Leergeld De Stuwwal in 2023 zeer succesvol

De Stuwwal kon in 2023 wel 80% meer kinderen helpen!

Stichting Leergeld De Stuwwal helpt kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met geldzorgen. Op afspraak gaan vrijwilligers op huisbezoek, en bekijken wat er nodig is. De Stichting geeft geen geld, maar maakt zaken mogelijk. Voor de kinderen kan er geholpen worden bij de aanschaf van schoolspullen, fietsen, sportkleding, zwemlessen en soortgelijke zaken.

Leergeld gaat na een aanmelding op huisbezoek, en bespreekt meteen alle mogelijkheden. Ook wordt dan gekeken naar het inkomen om te beoordelen of het gezin in aanmerking komt voor ondersteuning. Dit alles maakt tot een unieke en degelijke werkwijze.

Het jaar 2023

Het jaar 2023 was voor Stichting Leergeld De Stuwwal een indrukwekkend jaar.

Na corona en de moeilijke economische omstandigheden daarna kwam er veel op ons af. Armoede nam toe, en de prijsstijgingen waren niet te overzien. Ook veel vluchteling-statushouders werden, nieuwe Nederlanders. Ook deze kinderen moesten kunnen meedoen met hun leeftijdgenootjes. Met fietsen en met sporten, en goed uitgerust naar school, en ook belangrijk: nog leren zwemmen.

Dit alles vroeg een grote inspanning van de hele Stichting met alleen maar vrijwilligers

Daarbij kwam, dat per 1 januari 2023 de Gemeente Berg en Dal toegevoegd werd aan het werkgebied van Stichting Leergeld De Stuwwal. Een grote gemeente, met veel inwoners, en dus ook met veel kinderen die aanspraak kunnen maken op ondersteuning vanuit Leergeld. Eind 2022 is er al begonnen met het werven van nieuwe vrijwilligers, en deze te instrueren en trainen in de werkwijze van Leergeld. Per 1 januari 2023 heeft Stichting Leergeld de Stuwwal de facilitering voor de Gemeente voor de kinderen van 4 tot 18 jaar overgenomen. De idee van eerst voorzichtig, een beetje beginnen bleek niet te kunnen.

Het bestuur bleef hetzelfde, de organisatie groeide van 2 naar 4 coördinatoren, en bij de intermediairs van 6 naar 12 vrijwilligers.

Enkele cijfers:
In alle gemeenten van de stichting zijn 20% meer kinderen geholpen. Met de toevoeging van de gemeente Berg en Dal werd de toename bijna 80% tot een totaal van 743 kinderen. Het was dus wel een erg druk jaar voor alle vrijwilligers van de stichting.

Alle kinderen mogen meedoen!

In Heumen heeft de Stichting 30% meer kinderen geholpen, en kreeg het ook 30% meer aanvragen te verwerken.

In Mook en Middelaar waren er niet meer kinderen, wel minder aanvragen.

In gemeente Gennep kon de Stichting 10% meer kinderen helpen, en er kwamen 40% meer aanvragen.

In Bergen was de toename slechts 10% meer kinderen, maar er was wel een verdubbeling van de aantallen aanvragen.

In de nieuwe gemeente Berg en Dal kon de stichting met haar vrijwilligers meteen 285 kinderen helpen. In totaal kwamen er daar 956 aanvragen binnen.

Door de vele prijsstijgingen gedurende het jaar 2023, en vooral die van zwemlessen en van gebruikte fietsen, zijn de gemiddelde kosten per voorziening voor de stichting met bijna 20% gestegen. Dat, en de stijging van het aantal kinderen hadden een niet te voorzien effect op het beschikbare budget van de stichting.

Gemeente Berg en Dal: een succesvolle omarming van de leergeld formule.

In de gemeente Berg en Dal is de Leergeld-methode ook zeer succesvol gebleken.  Er zijn meer kinderen bereikt dan in het verleden via de gemeentelijke loketten. Blijkbaar is met huisbezoek door een vrijwilliger met een gesprek over ondersteuningsmogelijkheden incl.  een inkomenstoets maximaal doelgericht en effectief. 

De vrijwilligers van de stichting zijn er trots op, dat zij kinderen kunnen helpen die het echt nodig hebben, met de middelen die ze ook echt nodig hebben.
Kinderen, die nu mee kunnen doen, tellen mee. Ook later als volwassenen.