Doe mee als vrijwilliger

Niet van toepassing

Laat kinderen meedoen!
Leergeld De Stuwwal ondersteunt kinderen uit gezinnen met geldzorgen.
Denk hierbij aan ondersteuning door middel van een laptop, of sport, of muziekles.
We vinden het belangrijk dat elk kind echt kan meedoen.
Jouw inzet zorgt er dan voor dat er voor elk kind een kans is.
En dat elk kind de mogelijkheid krijgt kennis, vaardigheden en eigenwaarde te ontwikkelen.

Doe mee als vrijwilliger


Het je tijd over en vind je het fijn om met mensen in contact te komen?
En wil je je inzetten voor de mensen in jouw omgeving?

De Stichting Leergeld De Stuwwal is een echte vrijwilligersorganisatie.
Het is een organisatie "van mensen voor mensen"! 
E
n daarmee zijn we altijd op zoek naar betrokken vrijwilligers.Voorwaarden voor vrijwilligers


Verklaring omtrent gedrag
Alle vrijwilligers in de stichting Leergeld De Stuwwal dienen een Verklaring Omtrent Gedrag ('VOG') te kunnen overleggen.
De stichting vraagt voor de vrijwilligers de aanvraag aan en betaalt de kosten.
Maar u als vrijwilliger dient daarvoor toe te staan dat er onderzoek wordt gedaan.

Ervaring
Van u als vrijwilliger wordt verwacht dat u al ervaring heeft opgedaan in:
óf het maatschappelijk werk,
óf het onderwijs,
óf anderszins ervaringen in het omgaan met mensen.

Geheimhouding
Omdat onze vrijwilligers bij mensen thuis komen en informatie krijgen over privé situaties van mensen bij aanvragen, vragen we van onze vrijwilligers akkoord te gaan met geheimhouding.
In specifieke situaties kan van u gevraagd worden een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

Gedragscode
Standaard voor onze stichting zijn de gedragsregels zoals opgesteld door het bestuur en gebaseerd op de modelgedragscode van NOV
De gedragscode is hier beschikbaar als een apart document.

Onkosten
De stichting geeft een vergoeding voor de te maken reiskosten.

Verder lezen en bron:
Leer alles over een veilige omgeving met vrijwilligers - NOV - Platform Vrijwillige Inzet (vrijwilligerswerk.nl)
Doe mee als Partner

Werk mee aan de toekomst van kinderen.
Stichting Leergeld De Stuwwal is altijd op zoek naar partners.
Partners kunnen bedrijven, instellingen, clubs of particulieren zijn, die via een financiële bijdrage, producten en diensten hun steentje willen bijdragen.

Bel naar 06-53387456.
Dan bellen wij u terug om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.
Of stuur een e-mail voor het maken van een afspraak naar: 
Bestuur@leergelddestuwwal.nl