Voor wie doen we het?

Niet van toepassing

Voor wie?
We werken voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 120%, resp.130% van de bijstandsnormen.
Dit gaat om de volgende bedragen (per 01-01-2024):

  • Alleenstaande ouder:
    130% van € 1.283,83 Dat is dus maximaal: € 1.669,- per maand, excl. toeslagen
    (resp. in de gemeente Gennep: 120%. Dan is het maximum: €1.541,-  .)
  • Twee ouder gezin:
    130% van € 1.834,04 Dat is dus maximaal: € 2.385,- per maand, excl. toeslagen.
    (resp. in de gemeente Gennep: 120%,  Dan is het maximum: €2.201,-  .)

Vanuit de stichting wordt gekeken naar je (bijstands-)inkomen, zonder aanvullende toelagen of vakantie uitkering.
Als je meer verdient, maar door bijzondere omstandigheden (bijv. door hogere woonlasten wegens bijzondere omstandigheden of schulden) in een schuldsaneringsregeling bent terechtgekomen, dan kan het zijn dat je toch in aanmerking komt voor een bijdrage.

Wat kunnen wij je bieden?
De stichting Leergeld de Stuwwal geeft geen geld, maar biedt wel verschillende soorten hulp of ondersteuning bij de aanschaf van de noodzakelijke middelen of het betalen van contributies.
Wat wij  je kunnen bieden,  kun je vinden op de voorzieningenpagina.

Wat kun je verwachten?

Nadat je een aanvraag bij ons hebt ingediend, zal een intermediair van stichting Leergeld de Stuwwal een afspraak met je maken voor een intakegesprek bij jou thuis. Hij of zij kijkt naar je omstandigheden en je financiële situatie. Na deze beoordeling krijg je duidelijkheid of je in aanmerking komt voor een bijdrage.

Met jouw persoonlijke gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.
Lees hier meer over in ons privacy reglement.