Wie zijn wij?

Niet van toepassing

Als Stichting Leergeld De Stuwwal richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie van de ouders buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

De Stichting Leergeld De Stuwwal is opgericht in 2016 en is operationeel vanaf 1 Maart 2017.
Het werkgebied van de stichting Leergeld De Stuwwal is de gemeenten: Bergen, Berg en Dal, Gennep, Heumen,  Mook en Middelaar.

KvK-nr: 66213134
Bankrekening: NL97 RABO 0310815215 t.n.v. Stichting Leergeld De Stuwwal
ANBI–RSIN-nr: 8564.45.265 bij Beschikking toekenning ANBI status 04-04-2017.

Bestuur:
Voorzitter: Hans Stiekema
Vicevoorzitter: Jan P.J. Peelen
Secretaris: G.B.M. (Harry) van den Berg
Penningmeester: Celeste van Heumen

Coördinatoren: Jan M.B. van de Wijdeven, Jacqueline Veltman, Carla Kersten en Pierre Hendriks.

Intermediairs: Trudy Kolner, Truce van den Berg, Clementine Daamen, Huub Janssen, Wilma van Rijen, Jet Jacobs, Will Wijers, Ineke Wijers-Coenen, Maddy Schreurs, en Gerda Janssen.

Webmaster: Harry van den Berg