Jaarverslag Leergeld De Stuwwal 2021

Niet van toepassing

Het was wel een heel bijzonder jaar, het jaar 2021. Veel organisaties kunnen die opmerking maken, omdat er veel thuisgewerkt moest worden terwijl er een coronapandemie heerste. Maar als huisbezoeken en ‘keukentafelgesprekken’ behoren tot de kernwaarden van je activiteiten, dan weegt dat extra zwaar. Voor de stichting Leergeld De Stuwwal was het daarom ook een extra moeilijk jaar. Toch heeft de Stichting Leergeld De Stuwwal weer meer kinderen kunnen helpen.