Jaarverslag Leergeld De Stuwwal 2023

Niet van toepassing

Het was wel een heel bijzonder jaar, het jaar 2023. Veel organisaties kunnen die opmerking maken, omdat er veel ingehaald moest worden sinds de coronapandemie heerste.
Om een nieuw evenwicht te vinden in  huisbezoeken en ‘keukentafelgesprekken’ als de "kernwaarden van de Leergeld-activiteiten", was extra zwaar.
Daarbij diende de stichting Leergeld De Stuwwal ook nieuwe medewerkers in te werken. En met name voor een grote gemeente, Berg en Dal, dat onderdeel van het werkgebied van de stichting Leergeld De Stuwwal.
Daarnaast werd afgesproken met de gemeente, dat de stichting Leergeld De Stuwwal ook de aanvragen voor ondersteuning voor Sport en Cultuur af te handelen (i.p.v. deze aanvragen via het Jeugd Sport en Jeugd Cultuur Fonds te laten beoordelen en de tegemoetkoming uit (de eveneens gemeentelijke subsidies beschikbaar te stellen).