Laptop of tablet

Niet van toepassing

Heeft jouw kind een computer, laptop of chrome book nodig? Stichting Leergeld kan helpen met een bijdrage in de kosten. Zo kan je kind met de andere kinderen van zijn klas in het voortgezet onderwijs zich ontwikkelen op digitaal gebied en ook de huiswerk- of schoolopdrachten uitvoeren.
De Stichting Leergeld De Stuwwal geeft geen bijdrage voor kosten van reparaties. Deze kosten blijven altijd voor eigen rekening!  

Let wel: In het basisonderwijs is een andere regeling van toepassing. Basisscholen dienen zelf de benodigde digitale hulpmiddelen beschikbaar te stellen. Dat geldt ook als zij huiswerk opgeven, waarbij gebruik gemaakt moet worden van een tablet !

Vul het aanvraagformulier in en wij gaan snel voor jou aan de slag om te kijken welke de mogelijkheden zijn.