Specifieke Bijlessen

Niet van toepassing

Heeft jouw kind het advies gekregen om bijlessen te volgen, en kan de eigen school deze bijlessen niet zelf aanbieden? Of heeft jouw kind door omstandigheden specifieke leerproblemen? En heeft het daardoor een achterstand in rekenen, taal of een ander vak op school en de school kan niet zelf de noodzakelijke, specifieke ondersteuning bieden, dan kun je bij de Stichting Leergeld De Stuwwal een bijdrage aanvragen voor deze speciale bijlessen.
De school moet dan wel een verklaring meegeven waarom deze speciale bijles nodig is en verklaren dat de school deze bijles niet zelf kan regelen.

Stichting Leergeld werkt samen met verschillende organisaties. Zo kunnen we jouw kind voorzien van extra en specifieke ondersteuning met goede bijlessen, zodat jouw kind weer goed mee kan doen op school. Vul het aanvraagformulier in en dan gaan we snel voor jou aan de slag om te kijken wat de mogelijkheden zijn.